• Tách vỏ hạt

  Bước 1.Tách vỏ hạt

  Nội dung
 • Phân cỡ hạt thô

  Bước 2.Phân cỡ hạt thô

  Nội dung
 • Xử lý nhiệt

  Bước 3.Xử lý nhiệt

  Nội dung bước 3